Exclusieve borduurpatronen met diepte en veel details


Privacy en disclaimer

De maker van de website heeft de grootst mogelijke zorg aan de inhoud besteed.
Desondanks kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van de informatie op en de toegang tot het gebruik van deze website, wordt door de maker nadrukkelijk afgewezen.

Gegevens die u invult in het contactformulier, bestelformulier en/of mailt, worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Gegevens die u verstrekt via het contact- en bestelformulier worden per e-mail aan ons verstuurd.
De e-mailberichten worden bewaard op één van onze werkstations en/of op een externe gegevensdrager.
Er worden geen persoonsgegevens in een online database vastgelegd.
U kunt altijd verzoeken de gegevens (e-mail) te laten verwijderen.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vragen, het verwerken van uw bestelling en/of het versturen van de bestelling via e-mail en/of PostNL.

E-mailberichten worden uitsluitend bewaard zolang dat nodig is om voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording van uw e-mail zorg te dragen.

De factuur die wordt verstuurd na uw bestelling of na het uitvoeren van een opdracht voor werkzaamheden, wordt conform de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Uw gegevens worden uitsluitend digitaal bewaard op een externe gegevensdrager.

Eindeloos Borduren zal u nooit ongevraagd benaderen per e-mail, telefoon of anderszins. Zij verstuurt per e-mail of anderszins geen nieuwsbrieven, promoties, reclame en dergelijke.

Eindeloos Borduren verstrekt nooit en te nimmer persoonsgegevens aan derden, behalve als zij daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.

Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben.
Zij hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring.

Er wordt gebruik gemaakt van een bekende en gerenommeerde security-beveiligingssoftware.